نظام پیشنهادات

نظام پیشنهاداتامروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادات سازمانی است.اهداف نظام پیشنهاداتهدف از طراحی نظام پیشنهادات به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری ، ارتقای بهره وری دستگاه، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان است. چنانچه بخواهيم تصويري روشنتر از نيات وماموريتهاي نظام پیشنهادات ارائه نماييم موارد ذيل قابل ذكر مي باشد    فراهم نمودن شراي...
ادامه مطلب

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترك اعضای یك سازمان كه آنها را از سازمان دیگر متمایز میكند. افراد یك سازمان دارای ارزشهای مشترك، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فكری و رفتاری هستند و به طور خلاصه، فرهنگ سازمان الگویی از مقاصد مشترك افراد سازمان است.فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میكند.از اینرو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فره...
ادامه مطلب

حسابرسی منابع انسانی

حسابرسی منابع انسانیحسابرسی منابع انسانی از دو جنبه با اهمیت است، یکی کسب اطمینان از صحت فرآیندهای مرتبط با وظایف واحد نیروی انسانی و دیگری توجه به معیارهای مورد استفاده در این فرآیندها.هر سازمان باید به طور مشخص فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان را مطابق برنامه های از پیش تعیین شده انجام دهد.این عمل مربوط به وجود و انجام درست فرآیند ارزیابی عملکرد است.اما این موضوع که کارکنان با چه معیارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرند به موضوع دوم باز می گردد.حسابرسان داخلی باید به هر دو ا...
ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند که عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله‌ی ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می‌توان مدیریت کرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقاء کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌ طور منظم در هر ...
ادامه مطلب

مدیریت دانش

مدیریت دانشمدیریت دانش تلاشی است برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی، به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های شرکت و فصل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند.دانش از طریق اثرگذاری در محصولات، فرایند ها و افراد موجب ایجاد ارزش برای سازمانها می شود، در حالی که مدیریت دانش، اطلاعات، داده ها و داراییهای فکری را به ارزشهای دیرپا و ماندگار تبدیل می کند.مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی ا...
ادامه مطلب

افزایش بهره وری کارکنان

افزایش بهره وری کارکنانافزایش بهره وری کارکنان در وهله نخست عبارتست از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی،تسهیلات و ... به نحو علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزد های واقعی بطوریکه به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.انجام درستِ کارهای درست این یعنی بهره‌ وریطبق فرمول، بهره وری  شامل دو قسمت است: بهره‌ وری= اثربخشی+ کاراییاثربخشی تعیین اهداف درست و رسیدن به آنهاست. کارایی با منابع کمتر و سرعت بیشتر ...
ادامه مطلب

جانشین پروری

جانشین پروریجانشین پروری یک راهکار اثربخش برای تامین منابع انسانی مستعد و شایسته سازمان ها محسوب می شود.این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های حساس و کلیدی سازمان ها فراهم می کند.شناسایی و پرورش باعث حفظ تدوام رهبری کارآمد و اثربخش در سازمان می شود.فرآیند جانشین پروری چگونه است؟جانشین پروری یک فرآیند نظام یافته است و بدون رویکرد سیستمی کارایی نخواهد داشت.در طی فرآیند جانشین پروری خزانه استعدادهای مورد نیاز سازمان ایجاد می شود.سازمان ها با استقرار نظام جا...
ادامه مطلب

مدل بلوغ قابلیت کارکنان PCMM

مدل بلوغ قابلیت کارکنانمدل بلوغ قابلیت کارکنان ، نقشه مسیر و راهنمایی است برای تشخیص، طراحی و پیاده سازی و اجرای فرایندهای مرتبط با منابع انسانی که به گونه‌ای مستمر منجر به ارتقای قابلیتهای منابع انسانی می‌شود.بر پایه فعالیت‌های انجام شده در مواردی مانند نیروی انسانی، مدیریت دانش و توسعه سازمانی، مدل بلوغ قابلیت کارکنان PCMM در فرآیند مدیریت و بهبود نیروی کار یاری می‌رساند.این شرکت‌ها با کمک این مدل قادر خواهند بود سطح بالندگی (بلوغ) عملکرد نیروهای کار خود را مشخص نموده و برنامه‌...
ادامه مطلب

شاخص کلیدی عملکرد KPI

شاخص کلیدی عملکردشاخص کلیدی عملکرد (KPI) ، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان‌تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.KPI مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد.شاخص KPI برای تمامی صنایع ، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود. این شاخص باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی شود و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد.شاخص کلیدی عملکرد خوب ، چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار م...
ادامه مطلب

غنی سازی شغل

غنی سازی شغلغنی سازی شغل از سوی فردریک هرزبرگ ساخته شد که بر پایۀ پژوهش وی در عامل های برانگیزاننده و نگهداری استواراست. غنی سازی شغل یعنی آنکه برانگیزنده های بیشتری به کار افزوده میشود تا آن را دلچسب تر و سود بخش تر سازد گر چه این عبارت هم اکنون هر کوششی را که برای در خور انسان کردن کار به عمل می آید، در برمی گیرد غنی سازی شغل به گسترش عمودی مشاغل اطلاق می شود.این روش میزان کنترل کارگر بر  برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کار را افزایش می دهد.یک شغل غنی شده وظایف را به گونه ا...
ادامه مطلب