روابط کار

روابط کار مبحثی است که در سازمان های دولتی و خصوصی اهمیت ویژه ای دارد. به طوری که سازمان های دولتی، شرکت ها و کارگاه های وابسته به دولت، و همچنین کارگاه ها و کارخانه های بخش خصوصی با این مفهوم سر و کار دارند.روابط کار، آنگونه که در متون مدیریت آمده، عبارت است از چگونگی تنظیم روابط کارگر و کارفرماو با توجه به اینکه این روابط از زمان ورود افراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمان مورد توجه است،تمام تدابیری را که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی مطرح است شامل ...
ادامه مطلب

آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی به منظورآگاه سازی کارکنان با ارزش های موسسه و ایجاد محیطی سالم و منظم در جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات و رعایت حقوق انسانی و شئونات اخلاقی، با توجه به مقررات قانون کار و آیین نامه هاي مربوطه تنظیم می گردد.تعاریف در آیین نامه انضباطیانضباط: هرگونه اقدام، عمل و رفتاري که موجب اجراي مقررات فرهنگی و اجتماعی و ارزش هاي تعالی سازمانی شود و همچنین باعث بالارفتن روحیه همکاري و نهایتاً اجراي صحیح امور محوله شده و دستیابی به اهداف سازمانی را با رعایت مقررات پرسنلی در محیط کار...
ادامه مطلب

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهاداتامروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادات سازمانی است.اهداف نظام پیشنهاداتهدف از طراحی نظام پیشنهادات به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری ، ارتقای بهره وری دستگاه، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان است. چنانچه بخواهيم تصويري روشنتر از نيات وماموريتهاي نظام پیشنهادات ارائه نماييم موارد ذيل قابل ذكر مي باشد    فراهم نمودن شراي...
ادامه مطلب

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترك اعضای یك سازمان كه آنها را از سازمان دیگر متمایز میكند. افراد یك سازمان دارای ارزشهای مشترك، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فكری و رفتاری هستند و به طور خلاصه، فرهنگ سازمان الگویی از مقاصد مشترك افراد سازمان است.فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه میكند.از اینرو هدف این برنامه ها تغییر و تحول فره...
ادامه مطلب

رفتار سازمانی

رفتار سازمانیرفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سيستماتيك) عمليات، اقدامات، كارها و نگرش هاي افرادي كه سازمان را تشكيل مي دهند. در رشته رفتار سازماني مطالعه منظم جايگزين قضاوت مشهودي مي شود، يعني مدارك و شواهد علمي كه در شرايط كنترل شده جمع آوري مي شود، به شيوه اي معقول مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد و در رابطه با هر معلولي در پي علت بر مي آيد.مباحث در سطح تجزیه‌وتحلیل میانی شامل تصمیم‌گیری گروهی، مدیریت گروه‌های کاری برای عملکرد بهینه (ازجمله به حداکثر رساندن عملکرد گروه و ارتب...
ادامه مطلب

روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتیروانشناسی صنعتی یا روانشناسی سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که اصول روانشناختی را در سازمان ها پیاده می کند. این شاخه از علم روانشناسی بر افزایش بهره وری در محل کار و مسائل مرتبط با آن مثل سلامت جسمی و روانی کارمندان مجموعه متمرکز است. هدف اصلی روانشناسان سازمانی مطالعه و درک رفتار انسان در محیط کار است. وظیفه روانشناس سازمانی مطالعه نگرش و رفتار کارکنان به منظور بهبود عملکرد، ارزیابی و آموزش در سازمان است. روانشناسی سازمانی چیست؟روانشناسی سازمانی در واقع م...
ادامه مطلب

مدل‌ گالوپ دردلبستگی کارکنان به کار و سازمان

مدل‌ گالوپ دردلبستگی کارکنانمدل‌ گالوپدر مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان روی 4 عمل مهم سازمانی تاکید شده است:مدل گالوپ در دلبستگی کارکنان عمل اول:روشن بودن، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل فرد و سازمان (شغل)،به این معنی که انتظارات، سازمان، شغل و مدیر از فرد شفاف و روشن باشد، فرد (شاغل) نیز بتواند انتظارات و خواسته‌های خود را از سازمان، شغل یا مدیرش تامین کند و طرفین از فرصتی مناسب و مشارکتی برای گفتگو و توافق در مورد این انتظارات برخوردار باشند. به عبارت دیگر، روشن نب...
ادامه مطلب