مدیریت دانش

مدیریت دانشمدیریت دانش تلاشی است برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی، به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های شرکت و فصل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند.دانش از طریق اثرگذاری در محصولات، فرایند ها و افراد موجب ایجاد ارزش برای سازمانها می شود، در حالی که مدیریت دانش، اطلاعات، داده ها و داراییهای فکری را به ارزشهای دیرپا و ماندگار تبدیل می کند.مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی ا...
ادامه مطلب

جانشین پروری

جانشین پروریجانشین پروری یک راهکار اثربخش برای تامین منابع انسانی مستعد و شایسته سازمان ها محسوب می شود.این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های حساس و کلیدی سازمان ها فراهم می کند.شناسایی و پرورش باعث حفظ تدوام رهبری کارآمد و اثربخش در سازمان می شود.فرآیند جانشین پروری چگونه است؟جانشین پروری یک فرآیند نظام یافته است و بدون رویکرد سیستمی کارایی نخواهد داشت.در طی فرآیند جانشین پروری خزانه استعدادهای مورد نیاز سازمان ایجاد می شود.سازمان ها با استقرار نظام جا...
ادامه مطلب

غنی سازی شغل

غنی سازی شغلغنی سازی شغل از سوی فردریک هرزبرگ ساخته شد که بر پایۀ پژوهش وی در عامل های برانگیزاننده و نگهداری استواراست. غنی سازی شغل یعنی آنکه برانگیزنده های بیشتری به کار افزوده میشود تا آن را دلچسب تر و سود بخش تر سازد گر چه این عبارت هم اکنون هر کوششی را که برای در خور انسان کردن کار به عمل می آید، در برمی گیرد غنی سازی شغل به گسترش عمودی مشاغل اطلاق می شود.این روش میزان کنترل کارگر بر  برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کار را افزایش می دهد.یک شغل غنی شده وظایف را به گونه ا...
ادامه مطلب

مدیریت استعداد

مدیریت استعدادمدیریت استعداد شناختن نیروهای مستعد سازمان برای پرورش هدفمند آنها در راستای نیازهای سازمانی به منظور تامین مشاغل کلیدی و مدیریتی شرکت است. همه سازمان ها برای ادامه بقای خود و اجرای صحیح برنامه های توسعه ای خود نیازمند این هستند که تعدادی از نیروها را بر اساس شایستگیهای تعیین شده شناسایی کنند، پرورش دهند و آماده کنند تا مسئولیت های بزرگتری را در سازمان بپذیرند.مدیریت استعداد در حقیقت به عنوان تعهد یک سازمان به استخدام و به کارگیری، حفظ و بهبود با استعدادترین و ماهرترین نیر...
ادامه مطلب

لنگرگاههای شغلی شِین و کاربردهای آن در مدیریت منابع انسانی

لنگرگاههای شغلی
لنگرگاههای شغلیلنگرگاههای شغلی مدیریت شغلی و برنامه‌ریزی برای اینکه از کاری که بر عهده دارید راضی باشید است،در واقع باید فعالیت‌های توسعه‌ی شغلی‌تان را بر طبق مواردی که انتظار دارید، تنظیم کنید.پیشرفت شغلی دیگر فقط به معنای به دست آوردن مهارت‌ها و دانشی که برای طی کردن پله‌های ترقی درون سازمان‌تان به آنها نیاز دارید، نیست. امروزه پیشرفت شغلی یعنی بدون توجه به اینکه برای چه کسی یا چه سازمانی یا صنعتی کار می‌کنید، انعطاف‌پذیر باشید و مهارت‌های خود را ارزیابی کرده و گسترش دهید، با این هدف ...
ادامه مطلب

منتورینگ در مدیریت منابع انسانی

منتورینگ
منتورینگ در مدیریت منابع انسانیمنتورینگ در مدیریت منابع انسانی را می‌توان شامل رابطه‌ای طولانی مدت دانست که تمرکز بر رشد و پیشرفت فرد دارد. منتور خوب منبعی از منطق، آموزش و حمایت است، اما او آن شخصی نیست که تمام کارها یا تغییرات رفتاری کاری را بررسی کند و طبق آن‌ها به فرد مشاوره دهد.یک منتور خوب چگونه کیفیت کار و زندگی شما را تغییر می‌دهد؟اینکه چطور یک منتور خوب باشیم، موضوعی بسیار چالش‌برانگیز است. یک منتور خوب شاگردان خود را به رهبران موفق آینده تبدیل می‌کند و از آن‌ها می‌خواه...
ادامه مطلب

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریکارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری میکند و چهار سطح دارد. سطح عکس العمل: ارزیابی میزان رضایت فراگیران با ابزارهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح یادگیری: ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران با سه ابزار قبلی و آزمون عملکردی. سطح رفتار: ارزیابی میزان بهبود رفتار در شغل و کاربری آموزش فراگرفته شده با پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح نتایج: ارزیابی نتایج و منافع کسب شده بر...
ادامه مطلب

چرخش شغلی

چرخش شغلی روشی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان هاچرخش شغلی به اين معنا مي باشد که افراد را از سمت هاي فعلي خود به پست و مسئوليت ديگري منتقل نماييد.در واقع چرخش شغلی يک ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ .چرخش شغلی عبارت است از جابجاي كاركنان در مشاغل مشابه و در زمان مشخص چرخش شغلی معمولاٌ به منظور افزايش روحيه و كاهش نارضايتي در مشاغل ساده به كار گرفته مي شود در برنامه ريزي چرخش شغلی كاركنان به صورت دوره اي در مشاغل ساده و مشابه تعويض شغل مي دهند جابجايي شغل، خستگي و يكنواختي در مشاغل ساده را كاه...
ادامه مطلب

مسیر شغلی کارکنان

مسیر شغلی کارکنان شاخه اي جديد در مديريت منابع انساني است که با اين هدف بيان شده: سلسله مشاغلي که افراد در سازمان بعهده مي گيرند نبايد اتفاقي و تصادفي باشد، بلکه مسير شغلي فرد در سازمان مي بايست بر اساس منطقي درست و بنا به هدفي معين طرح ريزي گردد.مدیریت مسیر شغلی کارکنانمدیریت کارراهه همانند مفهوم کارراهه دارای مفاهیم متعددی است: در یک تعریف مدیریت کارراهه را فرآیندی توصیف می کنند که از طریق آن افراد استراتژی ها و اهداف مسیر شغلی شان را توسعه داده، اجرا و نظارت می کنند. در تعریف دیگری ...
ادامه مطلب