HR KAR

آموزش و مشاوره درحوزه مدیریت منابع انسانی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی منابع انسانی

در تکنیک STAR، هنگام مصاحبه با متقاضیان استخدام، کارفرمایان برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه «آیا فرد متقاضی، مناسب نقش است یا خیر؟» سوالات مختلفی از آن‌ها می‌پرسند. یک نوع از سوالات که می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا داوطلبان را بهتر بشناسند، سوالات رفتاری است.

تکنیک STAR در مصاحبه شایستگی‌محور

در مصاحبه شایستگی محور، رفتار گذشته به‌عنوان شاخص عملکردی آینده در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که رفتارهای گذشته احتمال تکرار در آینده را دارند. بنابراین رفتار گذشته فرد به‌منظور پیش‌بینی رفتار آینده وی در یک موقعیت خاص ارزیابی می‌شود.

کارفرمایانی که از این شیوه مصاحبه استفاده می‌کنند معتقدند کاندیدهای شایسته‌تری را که در این نقش عملکرد بهتری خواهند داشت به‌ سازمان دعوت می‌کنند. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دریافت حسی برای شناخت متقاضیان شغل روشی قابل‌اعتماد نیست و با استفاده از مصاحبه شایستگی محور است که می‌توان اهداف مصاحبه را تحقق بخشید.

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی
تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

معرفی تکنیک STAR در مصاحبه شغلی شایستگی‌محور منابع انسانی

STAR از ابتدای واژگان Situation، Task، Action و Result نام‌ گرفته است. همان‌طور که اشاره شد استفاده از این استراتژی در طرح و پاسخ به سوالات شایستگی محور بسیار مفید است.

S- موقعیت: یک پرسش کلی یا سوال باز درباره نمونه مشخصی از رفتار گذشته متقاضی شغل مطرح می‌شود. پرسش‌ها عموماً با عباراتی نظیر «زمانی را توصیف کنید که …»، «مثالی ارائه دهید از موقعیتی که …»، «چه‌کاری انجام دادید وقتی‌که …»، «تا حالا پیش‌آمده که …»،«برای من مثالی بزنید از …»، «به من بگوئید درباره …» شروع می‌شود.

T- وظیفه: پس از این‌که موقعیت توسط متقاضی شرح داده شد. در مورد نقش شخص متقاضی در موقعیت مطرح‌شده پرسشی ارائه می‌شود. پرسش‌هایی نظیر «نقش شما در آن موقعیت چه بود؟»، «قرار بود شما در آن موقعیت چه کارهایی انجام دهید؟»

A- اقدامات: در بخش سوم، درباره اقدامات متقاضی در آن موقعیت، سوالاتی نظیر «شما چه‌کار کرده‌اید؟»، «شما چه گفته‌اید؟»، «شما چه اقداماتی انجام دادید؟» طرح می‌شود.

R- نتایج: در بخش آخر، سوالاتی درباره نتیجه حاصل‌شده، مطرح می‌شود مانند «نتیجه همه این اقدام‌ها چه بود؟»

این مطلب را هم بخوانید: جامعه پذیری کارکنان

Caseinterview.com