مدیریت دانش

مدیریت دانش تلاشی است برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی، به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های شرکت و فصل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند. دانش از طریق اثرگذاری در محصولات، فرایند ها و افراد […]

ادامه مظلب

جانشین پروری

جانشین پروری یک راهکار اثربخش برای تامین منابع انسانی مستعد و شایسته سازمان ها محسوب می شود. این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های حساس و کلیدی سازمان ها فراهم می کند. شناسایی و پرورش باعث حفظ تدوام رهبری کارآمد و اثربخش در سازمان می شود. فرآیند جانشین پروری چگونه است؟ جانشین پروری […]

ادامه مظلب

غنی سازی شغل

غنی سازی شغل از سوی فردریک هرزبرگ ساخته شد که بر پایۀ پژوهش وی در عامل های برانگیزاننده و نگهداری استواراست. غنی سازی شغل یعنی آنکه برانگیزنده های بیشتری به کار افزوده میشود تا آن را دلچسب تر و سود بخش تر سازد گر چه این عبارت هم اکنون هر کوششی را که برای در خور […]

ادامه مظلب

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد شناختن نیروهای مستعد سازمان برای پرورش هدفمند آنها در راستای نیازهای سازمانی به منظور تامین مشاغل کلیدی و مدیریتی شرکت است. همه سازمان ها برای ادامه بقای خود و اجرای صحیح برنامه های توسعه ای خود نیازمند این هستند که تعدادی از نیروها را بر اساس شایستگیهای تعیین شده شناسایی کنند، پرورش دهند […]

ادامه مظلب
لنگرگاههای شغلی

لنگرگاههای شغلی شِین و کاربردهای آن در مدیریت منابع انسانی

لنگرگاههای شغلی مدیریت شغلی و برنامه‌ریزی برای اینکه از کاری که بر عهده دارید راضی باشید است،در واقع باید فعالیت‌های توسعه‌ی شغلی‌تان را بر طبق مواردی که انتظار دارید، تنظیم کنید. پیشرفت شغلی دیگر فقط به معنای به دست آوردن مهارت‌ها و دانشی که برای طی کردن پله‌های ترقی درون سازمان‌تان به آنها نیاز دارید، […]

ادامه مظلب
منتورینگ

منتورینگ در مدیریت منابع انسانی

منتورینگ در مدیریت منابع انسانی را می‌توان شامل رابطه‌ای طولانی مدت دانست که تمرکز بر رشد و پیشرفت فرد دارد. منتور خوب منبعی از منطق، آموزش و حمایت است، اما او آن شخصی نیست که تمام کارها یا تغییرات رفتاری کاری را بررسی کند و طبق آن‌ها به فرد مشاوره دهد. یک منتور خوب چگونه […]

ادامه مظلب
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک

ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی با مدل کرک پاتریک تغییرات رفتاری حاصله از نتایج از آموزش را اندازه گیری میکند و چهار سطح دارد. سطح عکس العمل: ارزیابی میزان رضایت فراگیران با ابزارهایی چون پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه. سطح یادگیری: ارزیابی میزان کسب دانش، نگرش و مهارت فراگیران با سه ابزار قبلی و آزمون عملکردی. سطح […]

ادامه مظلب

چرخش شغلی

چرخش شغلی روشی موثر در توسعه منابع انسانی سازمان ها چرخش شغلی به اين معنا مي باشد که افراد را از سمت هاي فعلي خود به پست و مسئوليت ديگري منتقل نماييد. در واقع چرخش شغلی يک ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ . چرخش شغلی عبارت است از جابجاي كاركنان در مشاغل مشابه و در زمان مشخص […]

ادامه مظلب

مسیر شغلی کارکنان

مسیر شغلی کارکنان شاخه اي جديد در مديريت منابع انساني است که با اين هدف بيان شده: سلسله مشاغلي که افراد در سازمان بعهده مي گيرند نبايد اتفاقي و تصادفي باشد، بلکه مسير شغلي فرد در سازمان مي بايست بر اساس منطقي درست و بنا به هدفي معين طرح ريزي گردد. مدیریت مسیر شغلی کارکنان […]

ادامه مظلب