تستهای شخصیت شناسی

تستهای شخصیت شناسی جز محبوب ترین آزمون های روانشناسی به حساب می آیند و هدف از طراحی این تست ها سنجش ویژگیهای شخصیتی افراد است.این تست ها معمولا در رابطه با شغل هایی است که نیاز به ارتباط با افراد در محیط کار دارند.در زیر به توضیح چند نمونه تست شخصیت شناسی کاربردی در هنگام استخدام منابع انسانی می پردازیم:تست شخصیت شناسی هالندتست هالند جز یکی از محبوب ترین تستهای شخصیت شناسی است. همچنین یکی از جالب ترین و معروف ترین نظریه ها، نظریه هالند است که چندین بار توسط هالند و همکاران...
ادامه مطلب