شاخص کلیدی عملکرد KPI

شاخص کلیدی عملکردشاخص کلیدی عملکرد (KPI) ، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان‌تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.KPI مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد.شاخص KPI برای تمامی صنایع ، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود. این شاخص باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی شود و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد.شاخص کلیدی عملکرد خوب ، چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار م...
ادامه مطلب