نظام پیشنهادات

نظام پیشنهاداتامروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادات سازمانی است.اهداف نظام پیشنهاداتهدف از طراحی نظام پیشنهادات به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری ، ارتقای بهره وری دستگاه، بهبود سازی، و تامین رضایت کارکنان است. چنانچه بخواهيم تصويري روشنتر از نيات وماموريتهاي نظام پیشنهادات ارائه نماييم موارد ذيل قابل ذكر مي باشد    فراهم نمودن شراي...
ادامه مطلب