روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتیروانشناسی صنعتی یا روانشناسی سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که اصول روانشناختی را در سازمان ها پیاده می کند. این شاخه از علم روانشناسی بر افزایش بهره وری در محل کار و مسائل مرتبط با آن مثل سلامت جسمی و روانی کارمندان مجموعه متمرکز است. هدف اصلی روانشناسان سازمانی مطالعه و درک رفتار انسان در محیط کار است. وظیفه روانشناس سازمانی مطالعه نگرش و رفتار کارکنان به منظور بهبود عملکرد، ارزیابی و آموزش در سازمان است. روانشناسی سازمانی چیست؟روانشناسی سازمانی در واقع م...
ادامه مطلب