شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی رسیدن به سن قانونی، داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه، اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و ... است.برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو عامل توجه می شود:الف) رسیدن به سن مقرر در قانون:سن مورد نیاز برای احراز بازنشستگی در مقررات فعلی تامین اجتماعی موارد متفاوتی را دربرمیگیرد.خانم های مشــغول به کار در کارگاه های مشــمول قانون کار با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه میتوانند با ۲۰ روز حقوق بازنشســته شوند.بازنشستگی با ۵۰ سال سن و ۳...
ادامه مطلب