منتورینگ در مدیریت منابع انسانی

منتورینگ
منتورینگ در مدیریت منابع انسانیمنتورینگ در مدیریت منابع انسانی را می‌توان شامل رابطه‌ای طولانی مدت دانست که تمرکز بر رشد و پیشرفت فرد دارد. منتور خوب منبعی از منطق، آموزش و حمایت است، اما او آن شخصی نیست که تمام کارها یا تغییرات رفتاری کاری را بررسی کند و طبق آن‌ها به فرد مشاوره دهد.یک منتور خوب چگونه کیفیت کار و زندگی شما را تغییر می‌دهد؟اینکه چطور یک منتور خوب باشیم، موضوعی بسیار چالش‌برانگیز است. یک منتور خوب شاگردان خود را به رهبران موفق آینده تبدیل می‌کند و از آن‌ها می‌خواه...
ادامه مطلب