لنگرگاههای شغلی شِین و کاربردهای آن در مدیریت منابع انسانی

لنگرگاههای شغلی
لنگرگاههای شغلیلنگرگاههای شغلی مدیریت شغلی و برنامه‌ریزی برای اینکه از کاری که بر عهده دارید راضی باشید است،در واقع باید فعالیت‌های توسعه‌ی شغلی‌تان را بر طبق مواردی که انتظار دارید، تنظیم کنید.پیشرفت شغلی دیگر فقط به معنای به دست آوردن مهارت‌ها و دانشی که برای طی کردن پله‌های ترقی درون سازمان‌تان به آنها نیاز دارید، نیست. امروزه پیشرفت شغلی یعنی بدون توجه به اینکه برای چه کسی یا چه سازمانی یا صنعتی کار می‌کنید، انعطاف‌پذیر باشید و مهارت‌های خود را ارزیابی کرده و گسترش دهید، با این هدف ...
ادامه مطلب