درباره ما

 

وب سایت HRKAR در فروردین ماه 98 با هدف ارتقاء دانش شاغلین در حوزه منابع انسانی راه اندازی گردید. راهنمایی ، آموزش و مشاوره در حوزه منابع انسانی ، اداری و کارگزینی از اهداف ایجاد این وبسایت می باشد.

با توجه به نبود منابع کافی در حوزه دانش مدیریت منابع انسانی و پراکنده بودن موضوعات بدون طبقه بندی مشخص ، ما را برآن داشت تا با بهره‌گیری از تجارب و دانش اندوخته شده ، با راه اندازی وبسایت HRKAR در حوزه مدیریت منابع انسانی، به شاغلین و علاقمندان حوزه منابع انسانی کمک کنیم تا حرفه ای تر و اصولی تر فرآیندهای منابع انسانی را در سازمان خود مستقر نمایند.