شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی رسیدن به سن قانونی، داشتن سنوات خدمت پرداخت حق بیمه، اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و … است. برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو عامل توجه می شود: الف) رسیدن به سن مقرر در قانون: سن مورد نیاز برای احراز بازنشستگی در مقررات فعلی […]

ادامه مظلب