منتورینگ

منتورینگ در مدیریت منابع انسانی

منتورینگ در مدیریت منابع انسانی را می‌توان شامل رابطه‌ای طولانی مدت دانست که تمرکز بر رشد و پیشرفت فرد دارد. منتور خوب منبعی از منطق، آموزش و حمایت است، اما او آن شخصی نیست که تمام کارها یا تغییرات رفتاری کاری را بررسی کند و طبق آن‌ها به فرد مشاوره دهد. یک منتور خوب چگونه […]

ادامه مظلب