جذب و استخدام

جذب و استخدام اصطلاحی که به هرحال همه افراد شاغل در یک شرکت با آن درگیر بوده‌اند. احتمالا حداقل یکبار به دنبال موقعیت شغلی بودید و یا آن سوی میز به دنبال فردی بااستعداد و ماهر نشسته‌اید. این اصطلاح (ترکیب دو واژه Recruitment و Hiring) فرایندی از انواع فعالیت‌های مختلف است که در نهایت منجر به اضافه یا جایگزین شدن فردی متناسب با نیازهای شرکت شما در یک موقعیت شغلی می‌شود. «جذب» (Recruitment) فرایندی طولانی (البته خسته‌کننده!) را شامل می‌شود که به منظور انتخاب بهترین کاندیدها برای قرار گرفتن در...
ادامه مطلب

تستهای شخصیت شناسی

تستهای شخصیت شناسی جز محبوب ترین آزمون های روانشناسی به حساب می آیند و هدف از طراحی این تست ها سنجش ویژگیهای شخصیتی افراد است.این تست ها معمولا در رابطه با شغل هایی است که نیاز به ارتباط با افراد در محیط کار دارند.در زیر به توضیح چند نمونه تست شخصیت شناسی کاربردی در هنگام استخدام منابع انسانی می پردازیم:تست شخصیت شناسی هالندتست هالند جز یکی از محبوب ترین تستهای شخصیت شناسی است. همچنین یکی از جالب ترین و معروف ترین نظریه ها، نظریه هالند است که چندین بار توسط هالند و همکاران...
ادامه مطلب

کارمندیابی

کارمندیابیکارمندیابی فرآیندی است که طی آن سازمان افرادی که بالقوه توانایی انجام وظایفی که سازمان قصد محول کردن آنان را دارد می شناسد و موجبات جذب آنان فراهم میشود.درحقیقت بین برنامه ریزی و انتخاب کارکنان جدید تفاوت وجود دارد. یعنی اهداف کارمندیابی (ترغیب افراد واجد شرایط به منظور درخواست برای مشاغل) و انتخاب (تصمیم گیری در مورد متقاضیانی که بهترین تناسب را دارند) متفاوت می باشد و باید به طور جداگانه اجرا شوند.مراحل کارمندیابی :تعیین تعداد و نوع نیروی مورد نیاز.نوشتن شرح شغل/سمت...
ادامه مطلب

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانیبرنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد. هدف برنامه ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینــده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. برنامه ریزی نیروی انسانی&nb...
ادامه مطلب

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی

تکنیک STAR در مصاحبه شغلی
تکنیک STAR در مصاحبه شغلیتکنیک STAR در مصاحبه شغلی منابع انسانیتکنیک STAR در مصاحبه شغلی رایج‌ترین ابزاری است که جهت استخدام بکار می رود.معتبرترین مصاحبه‌ای که در استخدام بکار می رود نوع رفتارمحور مبتنی بر شایستگی هاست. سوالات این نوع مصاحبه برای کسب اطلاع از شایستگی‌های مصاحبه شونده طراحی می‌شود. تکنیک STAR در مصاحبه شغلی بر این فرض استوار است که رفتارهای گذشته اخیر فرد بهترین پیش بینی کننده رفتار و عملکرد او در آینده، به ویژه آینده نزدیک است. این نوع مصاحبه باید بتواند شواهدی دال ب...
ادامه مطلب

جامعه پذیری کارکنان

جامعه پذیری کارکنان
جامعه پذیری کارکنانجامعه پذیری کارکنان فرآیندی است که افراد تازه وارد و بیگانه بر اثر آن به فردی خودی و عضوی موثر برای سازمان تبدیل می شوند. در واقع فرآیند جامعه پذیری به عنوان ابزاری است که از طریق آن سازمان می کوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد یا از طریق آن اعضاء جدید، ارزش ها، هنجارها، خط مشی ها و رویه های سازمانی را بشناسند؛ این فرآیند با انتخاب کارکنان شروع می شود.فرآیند جامعه پذیریجهت آشناسازی و اجتماعی کردن کارکنان فرآیندی طی می شود تا کارکنان خود را با ف...
ادامه مطلب