تستهای شخصیت شناسی

تستهای شخصیت شناسی جز محبوب ترین آزمون های روانشناسی به حساب می آیند و هدف از طراحی این تست ها سنجش ویژگیهای شخصیتی افراد است. این تست ها معمولا در رابطه با شغل هایی است که نیاز به ارتباط با افراد در محیط کار دارند. در زیر به توضیح چند نمونه تست شخصیت شناسی کاربردی […]

ادامه مظلب