لنگرگاههای شغلی

لنگرگاههای شغلی شِین و کاربردهای آن در مدیریت منابع انسانی

لنگرگاههای شغلی مدیریت شغلی و برنامه‌ریزی برای اینکه از کاری که بر عهده دارید راضی باشید است،در واقع باید فعالیت‌های توسعه‌ی شغلی‌تان را بر طبق مواردی که انتظار دارید، تنظیم کنید. پیشرفت شغلی دیگر فقط به معنای به دست آوردن مهارت‌ها و دانشی که برای طی کردن پله‌های ترقی درون سازمان‌تان به آنها نیاز دارید، […]

ادامه مظلب