جانشین پروری

جانشین پروری یک راهکار اثربخش برای تامین منابع انسانی مستعد و شایسته سازمان ها محسوب می شود. این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های حساس و کلیدی سازمان ها فراهم می کند. شناسایی و پرورش باعث حفظ تدوام رهبری کارآمد و اثربخش در سازمان می شود. فرآیند جانشین پروری چگونه است؟ جانشین پروری […]

ادامه مظلب